Corsa Consultancy

Flexi-jobs: Opt-out in PC 320 en opt-in in PC 139 vanaf 1 juli 2024

Context

Op 19 februari 2024 heeft paritair comité 320 een collectieve overeenkomst gesloten waarin werd verzocht om de flexi-jobs niet meer van toepassing te laten zijn voor hun sector. Dit verzoek werd op 18 maart 2024 gevolgd door een overeenkomst van paritair comité 139, waarin juist gevraagd werd om de flexi-jobs wél van toepassing te laten zijn voor hun sector.

Deze verzoeken moesten nog officieel worden vastgelegd in een koninklijk besluit, dat uiteindelijk werd gepubliceerd op 26 juni 2024 en in werking treedt op 1 juli 2024.

Opt-out en opt-in
Vanaf 1 juli 2024 zullen de volgende wijzigingen gelden:
Flexi-jobs zullen niet langer mogelijk zijn binnen paritair comité 320 (begrafenisondernemers).
Dit betreft een gedeeltelijke uitsluiting; flexi-jobs zullen alleen nog mogelijk zijn voor gelegenheidswerknemers in deze sector.
Werkgevers binnen paritair comité 139 (binnenvaart) zullen daarentegen vanaf deze datum wél gebruik kunnen maken van flexi-jobbers.

Overzichtstabel Sinds de introductie in 2015 heeft het toepassingsgebied van flexi-jobs diverse veranderingen ondergaan. Een overzicht van deze evolutie is beschikbaar in tabelvorm.

Daarnaast publiceert de RSZ sinds het eerste kwartaal van 2024 elk kwartaal een Excel-bestand getiteld “Toepassingsgebied flexi-jobs” op de portaalsite van de sociale zekerheid. Dit bestand is te vinden via deze link: Toepassingsgebied flexi-jobs.

Bron: Koninklijk besluit van 20 juni 2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2024 ter uitvoering van artikel 2, §§ 1 en 2, van de wet van 16 november 2015 betreffende diverse bepalingen inzake sociale zaken, met betrekking tot het toepassingsgebied van de flexi-jobs (B.S. 26.06.2024).