Corsa Consultancy

hervorming van flexijobs

belangrijke aandachtspunten

Sinds 1 januari 2024 is de wetgeving rondom flexi-jobs ingrijpend gewijzigd. Hierbij delen we een recent advies van de RSZ met betrekking tot een van de voorwaarden in kwartaal T (het kwartaal waarin de flexi-job wordt uitgevoerd): Flexi-job werknemers mogen niet voorafgaandelijk of aanvullend werkzaam zijn onder een andere arbeidsovereenkomst of statutaire aanstelling bij dezelfde werkgever waar zij de flexi-job uitoefenen. Concreet houdt dit in dat:

  • Een ander contract (dimona OTH, STU, EXT,…) gevolgd door een flexi-job (dimona FLX) bij dezelfde werkgever niet toegestaan is.
  • Een ander contract (dimona OTH, STU, EXT,…) gecombineerd met een flexi-job (dimona FLX) bij dezelfde werkgever niet toegestaan is.
  • Eerst een flexi-job (dimona FLX) gevolgd door een ander contract (dimona OTH, STU, EXT,…) bij dezelfde werkgever wel toegestaan is.

Deze regel geldt ook voor gepensioneerden: vervang een bestaand contract voor een gepensioneerde niet zomaar met een flexi-job omdat dit goedkoper is. Dit is pas toegestaan vanaf het volgende kwartaal, mits voldaan wordt aan de overige voorwaarden.

Let op: Bij een te late Dimona FLX mag u deze niet wijzigen naar een Dimona OTH (gewone werknemer). Dit kan ertoe leiden dat een toekomstige FLX binnen hetzelfde kwartaal niet wordt geaccepteerd.