Corsa Consultancy

Verhoogde kilometervergoeding vanaf 1 juli 2024

driemaandelijkse indexering

Sinds 1 oktober 2022 wordt het bedrag van de kilometervergoeding elk kwartaal aangepast om beter in te spelen op schommelingen in de brandstofprijzen. Vanaf 1 juli 2024 geldt een nieuw tarief van € 0,4297/km (onder voorbehoud van bevestiging).

Vergoedingen tot € 0,4297/km worden gezien als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever en zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.

De tarieven voor 2024 zijn als volgt:
1 januari 2024 – 31 maart 2024: € 0,4269/km
1 april 2024 – 30 juni 2024: € 0,4265/km
1 juli 2024 – 30 september 2024: € 0,4297/km

Jaarlijkse indexering

Naast de driemaandelijkse aanpassing is er ook een jaarlijkse indexering van toepassing. Voor de periode van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025 zal de kilometervergoeding € 0,4415/km bedragen (onder voorbehoud van bevestiging).

Een kilometervergoeding tot € 0,4415/km wordt beschouwd als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever en is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.

Werkgevers kunnen kiezen voor een forfaitair systeem op jaarbasis. Deze keuze moet dan gelden voor de gehele periode van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025. Omschakelen naar het kwartaalsysteem kan pas vanaf 1 juli 2025.

Verplichting tot kilometervergoeding

Werkgevers moeten hun werknemers de middelen geven om hun werk te kunnen uitvoeren. Als werknemers hun privévoertuig gebruiken voor zakelijke verplaatsingen, moet de werkgever deze kosten vergoeden.

In veel sectoren is de betaling van een forfaitaire kilometervergoeding verplicht. Het te betalen bedrag wordt vaak (maar niet altijd) door het paritair comité vastgesteld en kan de driemaandelijkse of jaarlijkse vergoeding zijn.

Sommige sectoren volgen een koninklijk besluit van 2017, waarbij de driemaandelijkse indexering geldt. Andere sectoren volgen een ouder koninklijk besluit uit 1965, waarbij de jaarlijkse indexering op 1 juli wordt toegepast.

Om te weten welke vergoeding van toepassing is, dient de werkgever de sectorinformatie te raadplegen. Is er geen specifieke regeling, dan kan gekozen worden voor een van de systemen (driemaandelijks of jaarlijks). Bij keuze voor het jaarlijkse forfaitaire systeem moet dit voor de hele periode van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025 worden toegepast.