Corsa Consultancy

Mobiliteitsvergoeding voor werknemers zonder vaste werkplaats: veranderingen per 1 juli 2024

vrijstelling rsz

Werknemers zonder vaste werkplaats kunnen in aanmerking komen voor een mobiliteitsvergoeding. Deze vergoeding wordt in sommige sectoren toegekend en is onderworpen aan bepaalde voorwaarden om vrijgesteld te zijn van RSZ-bijdragen.

Vanaf 1 juli 2024 stijgt het maximumbedrag van de mobiliteitsvergoeding. Om te voldoen aan de voorwaarden voor vrijstelling van RSZ-bijdragen, moet de mobiliteitsvergoeding aan de volgende criteria voldoen:

  1. Sectorale Overeenkomst: Het systeem van de mobiliteitsvergoeding moet zijn vastgelegd in een sectorale cao die bij koninklijk besluit bindend is verklaard.

  2. Maximumbedrag per Kilometer: De mobiliteitsvergoeding mag maximaal 0,1929 EUR per kilometer bedragen voor de afstand tussen de woonplaats en de werkplaats, heen en terug. Voorheen was dit bedrag 0,1579 EUR sinds 1 mei 2020. Indien dit bedrag wordt overschreden, wordt het totale bedrag van de vergoeding onderworpen aan RSZ-bijdragen.

Door te voldoen aan deze voorwaarden, kan de mobiliteitsvergoeding worden vrijgesteld van RSZ-bijdragen en wordt deze niet als loon beschouwd. Dit biedt werknemers zonder vaste werkplaats een fiscaal gunstige manier om hun reiskosten te dekken.

Bron: Koninklijk besluit van 18 mei 2024 tot wijziging van artikel 19, § 2, 4°, c) van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders BS 28.05.2024