Corsa Consultancy

favv: Nationale controle-actie detailhandel

Wanneer?

Van dinsdag 11 juni tot en met maandag 17 juni 2024 organiseert het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) een landelijke controleactie gericht op de etikettering van levensmiddelen.

WAt is het doel?

Het doel van deze aankomende controle is om te verifiëren of de etiketteringsvoorschriften correct worden nageleefd. Correcte etiketten zijn essentieel voor consumenteninformatie en moeten onder meer de houdbaarheidsdatum, accurate allergeneninformatie, en de juiste taal bevatten. Door deze controle vooraf aan te kondigen, streeft het FAVV ernaar voedingsbedrijven te sensibiliseren over het belang van juiste etikettering voor het waarborgen van voedselveiligheid.

VOORBEREIDING

Om u voor te bereiden, biedt het FAVV diverse hulpmiddelen aan:

Deze hulpmiddelen zijn ontworpen om bedrijven te ondersteunen in hun voorbereiding op de controle en om te zorgen dat alle producten voldoen aan de huidige etiketteringsnormen

Bron: officiële pagina van het FAVV
https://favv-afsca.be/nl/nationale-actie-etiketteringscontrole