Corsa Consultancy

Nieuw RSZ-advies: Flexi-jobben in verbonden vennootschap mogelijk als interim

Recentelijk heeft de RSZ een opmerkelijk advies uitgebracht met betrekking tot een van de nieuwe beperkingen omtrent flexi-jobben bij verbonden vennootschappen. Het blijkt dat een eenvoudige omweg via een uitzendkantoor volstaat om deze regel te omzeilen.

Vanaf 1 januari van dit jaar is het niet toegestaan voor een werknemer om een flexi-job uit te oefenen bij een onderneming die verbonden is met de onderneming waar hij een arbeidsovereenkomst heeft voor minstens 4/5 van een voltijdse job.

Om te bepalen of er sprake is van een verbonden vennootschap, wordt verwezen naar artikel 1.20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Hierin worden verbonden vennootschappen als volgt gedefinieerd:
a) Vennootschappen waarover zij controle uitoefent;
b) Vennootschappen die controle uitoefenen over haar;
c) Vennootschappen waarmee zij een consortium vormt;
d) Andere vennootschappen die, naar kennis van haar bestuursorgaan, onder controle staan van de vennootschappen bedoeld in a), b) en c).

Recentelijk heeft de RSZ antwoord gegeven op de vraag of deze beperking kan worden omzeild door gebruik te maken van een uitzendkantoor:

Het is inderdaad niet meer toegestaan om een flexi-job uit te oefenen bij een onderneming die verbonden is met een onderneming waar de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft voor minstens 4/5 van een voltijdse tewerkstelling van een referentiepersoon.

In een specifiek voorbeeld, waarin ondernemingen A en B verbonden zijn, is het echter wel toegestaan dat een werknemer met een arbeidsovereenkomst van minstens 4/5 bij onderneming A een flexi-job uitoefent bij onderneming B, mits onderneming B gebruiker is via het uitzendkantoor.

In dit geval is het uitzendkantoor de werkgever van de flexi-werknemer en niet verbonden met onderneming A. Het is echter van belang dat te allen tijde kan worden vastgesteld welke overeenkomst de werknemer uitvoert.

Met andere woorden, dit is goed nieuws voor werkgevers die voorheen hun werknemers af en toe of zelfs regelmatig lieten flexi-jobben bij een verbonden vennootschap.

Bij Cor’Sa Consultancy kunnen wij een advies op maat verzorgen voor de inschrijving van uw medewerkers.

Bron: horecaismijnpassie.be