Corsa Consultancy

Nieuwe Circulaire Over Flexi-Jobs: Belangrijke Informatie

begrenzing van de fiscaliteit

Op 7 juni 2024 heeft de Belgische fiscus een nieuwe circulaire over flexi-jobs gepubliceerd. Hierin worden twee belangrijke wijzigingen besproken:
Begrenzing van de Fiscale Vrijstelling van Flexi-Job Bezoldigingen
Uitbreiding van het Toepassingsgebied van Flexi-Jobs

Vanaf aanslagjaar 2025 wordt de fiscale vrijstelling voor bezoldigingen uit flexi-jobs beperkt tot € 12.000 per belastbaar tijdperk, met uitzondering voor gepensioneerden. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd maar wel geprorateerd bij een korter belastingjaar.

Voorbeeld: Fietsvergoedingen zijn onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van het loonbegrip, waardoor ze niet meetellen voor de € 12.000-grens.

Bij werknemers met meerdere flexi-jobs kunnen werkgevers vaak niet nagaan of de grens van € 12.000 is bereikt. De fiscus maakt onderscheid tussen werknemers die werken bij dezelfde of meerdere werkgevers:
Bij dezelfde werkgever: Het overschreden bedrag wordt belast en vermeld op fiche 281.10.
Bij meerdere werkgevers: Het totale overschreden bedrag wordt belast zonder dat de werknemer dit zelf moet aangeven.

UITBREIDING VAN HET TOEPASSINGSGEBIED

Vanaf 1 april 2024 is het toepassingsgebied uitgebreid voor:
Werknemers en werkgevers in de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331) met kinderopvang als hoofdactiviteit (NACE 88.91).
Het officieel onderwijs en gesubsidieerd personeel van vrij onderwijs.
Werknemers en werkgevers in de sport- en cultuursector met activiteiten onder NACE-codes 93.1 of 90.

De fiscale vrijstelling geldt niet automatisch voor deze sectoren. Hiervoor is een koninklijk besluit nodig, gevolgd door een wet die dit besluit binnen 12 maanden bekrachtigt. Tot deze wetgeving er is, blijven de inkomsten uit deze flexi-jobs belastbaar.

We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en houden jullie op de hoogte van verdere veranderingen.

Bron: Circulaire 2024/C/41 van 7 juni 2024 over flexi-jobs, www.fisconetplus.be