Corsa Consultancy

Nieuwe Indexering van de Kantoorvergoeding per 1 juni 2024

2% stijging

Vanaf 1 juni 2024 kunnen werknemers die structureel en regelmatig een aanzienlijk deel van hun arbeidstijd thuiswerken, profiteren van een verhoogde forfaitaire kantoorvergoeding. Deze vergoeding dekt de kosten die werknemers maken voor hun thuiswerkplek.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft aangekondigd dat de kantoorvergoeding wordt geïndexeerd. Het nieuwe maximumbedrag dat door de RSZ wordt aanvaard en waarop geen RSZ-bijdragen verschuldigd zijn, bedraagt nu 154,74 euro per maand. Dit is een verhoging ten opzichte van het vorige bedrag van 151,70 euro per maand dat gold tot 31 mei 2024.

De belastingdienst accepteert dit nieuwe bedrag ook als een onbelaste terugbetaling van kosten, conform de bepalingen in de circulaire van 26 februari 2021 over werkgeversbijdragen voor thuiswerk.

Voor meer informatie kunt u de volgende bronnen raadplegen:

Administratieve instructies – RSZ, Circulaire 2021/C/20 betreffende de tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk, https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/9ab46041-d0bf-4438-b707-e7b847c4794c26 februari 2021