Corsa Consultancy

NIEUWE WETGEVING FLEXI-JOBS

Vanaf 1 januari kunnen verschillende nieuwe sectoren gebruik maken van het flexi-jobstatuut maar werden ook de voorwaarden van de flexi-job aangepast. Zo kwam er een beperking op het maximum uurloon, een jaarlijkse fiscale begrenzing en kunnen werknemers niet meer in “verwante” bedrijven flexi-jobben. Onaanvaardbaar, vinden de drie regionale horecafederaties dus zij trekken hiermee naar het Grondwettelijk Hof.
In 2022 waren niet minder dan 60.363 flexi-jobbers aan de slag in de horeca, goed voor meer dan 56 miljoen aan patronale RSZ-bijdragen. Met uitzondering van de coronajaren neemt het succes van de flexi-job, die in 2025 zijn tiende verjaardag zal vieren, daarmee jaar na jaar toe. Maar dat zou met de recente wetswijzigingen wel eens kunnen veranderen.
 
Op 1 januari van dit jaar werd het flexi-jobstatuut op meerdere punten gewijzigd. Zo werd de flexi-job in de eerste plaats duurder omdat de werkgeversbijdrage steeg van 25 naar 28 procent. Nog ingrijpender waren de nieuwe spelregels. Flexi-jobbers, gepensioneerden uitgezonderd, kunnen voortaan nog maar tot 12.000 euro per jaar belastingvrij bijverdienen. Ook het maximumloon werd begrensd tot 150% van het flexi-minimumloon. Het loon van een flexi-jobber mag daardoor niet meer bedragen dan 18,07 euro per uur (incl. vakantiegeld), ongeacht de functie of anciënniteit. Veel flexi-jobbers zaten op 31 december 2023 boven dit bedrag. Tot slot mogen werknemers met een arbeidsovereenkomst van minstens 4/5 van een voltijds tijdens hetzelfde trimester niet meer flexi-jobben bij een “verwante” vennootschap, terwijl zij wel zonder problemen kunnen bijklussen bij een concurrent.
 
Aangezien de nieuwe regels zonder overgangsmaatregel vanaf 1 januari 2024 van kracht werden, zorgde dit voor heel wat problemen en onduidelijkheid op het terrein. Bovendien stoort het de horecafederaties dat de maatregelen werden doorgevoerd zonder voorafgaande evaluatie van het systeem en zonder dat zij hierin geraadpleegd werden. Omdat de regering niet inging op de vraag om de voorwaarden aan te passen voor de horeca, trekken de drie regionale federaties Horeca Brussel, Horeca Vlaanderen en Horeca Wallonie nu naar het Grondwettelijk Hof met het verzoek om de drie hoger vermelde maatregelen te vernietigen en de klok terug te draaien naar de oorspronkelijke situatie. De federaties spreken onder meer over een ernstige beperking van de keuzevrijheid van de werknemer en stellen zich de vraag of het aan de regering is om een maximumloon op te leggen in de private sector.
 
Tegelijkertijd doen de federaties een oproep aan de bevoegde federale ministers voor en rondetafelgesprek met alle betrokken sectoren.
 
Bron: horecaismijnpassie.be door Karl Böhrer Foto in bijlage.