Corsa Consultancy

schrapping Vanaf 1 Juli 2024: flexijobs in technische land-en tuinbouwwerken

Context

Op 29 december 2023 werd de programmawet van 22 december 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet breidt het toepassingsgebied van flexi-jobs uit naar nieuwe sectoren, waaronder het Paritair Comité 132.

De wet biedt de nieuwe sectoren de mogelijkheid om volledig of gedeeltelijk uit het flexi-jobsysteem te stappen.

Uitsluiting – Paritair Comité 132

Vanaf 1 juli 2024 zal het flexi-jobsysteem niet langer van toepassing zijn in het Paritair Comité 132, dat de technische land- en tuinbouwwerken omvat.

Deze uitsluiting geldt voor alle bedrijven binnen de sector, maar moet nog bevestigd worden door een Koninklijk Besluit dat in Ministerraad wordt overlegd.

Deze aanpassing is niet van toepassing op Paritair Comité 145.4, het Paritair Subcomité voor het inplanten en onderhoud van parken en tuinen.
Hier zijn flexijobs nog steeds mogelijk

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2024 (reg.nr. 187.913), geldig voor onbepaalde duur vanaf 1 juli 2024.