Corsa Consultancy

Studenten Aanwerven voor de Zomervakantie: Wat Je Moet Weten

Studentenarbeid

Elk jaar, wanneer de zomervakantie nadert, komt de vraag naar voren welke voorwaarden gelden voor het aannemen van studenten.
Sinds het academiejaar 2022-2023 eindigt het schooljaar op verschillende data in Vlaanderen en in het Waalse en Brusselse Gewest. In Vlaanderen eindigt het schooljaar op 30 juni, terwijl de zomervakantie in Wallonië en Brussel officieel begint op maandag 8 juli 2024.

Dit is een goed moment om de regels voor het tewerkstellen van studenten nog eens te herhalen.

In 2024 mogen studenten maximaal 600 uur per kalenderjaar werken zonder dat er gewone socialezekerheidsbijdragen op hun loon worden ingehouden; alleen een solidariteitsbijdrage is van toepassing. Deze 600 uur worden elk jaar opnieuw op nul gezet.

Dit contingent wordt bijgehouden via de DIMONA-aangiften ‘STU’ die je moet doen wanneer je een student aanneemt, en via de driemaandelijkse aangiften van tewerkstelling (DmfA) bij de RSZ. Bij elke DIMONA-aangifte worden de gewerkte uren van het contingent van 600 uur afgetrokken.

Studenten kunnen hun resterende uren inzien via de applicatie ‘student@work’ op studentatwork.be. Ze kunnen inloggen met hun elektronische identiteitskaart of een burgertoken en een attest aanvragen voor potentiële werkgevers om het aantal resterende uren op een bepaalde datum te verifiëren.

We raden aan om dit attest te vragen voordat een overeenkomst wordt gesloten, zodat iedereen goed geïnformeerd is over de beschikbare uren.

belangrijk

Verificatie van de Studentenstatus: Om aangifte te doen met de solidariteitsbijdrage, moet de persoon daadwerkelijk een student zijn. Een verklaring op eer of een kopie van een studentenkaart is niet voldoende. Een inschrijvingsbewijs van een (hoge)school of universiteit voor het lopende academiejaar is vereist. Dit bewijs hoeft niet spontaan aan de RSZ te worden overhandigd, maar moet beschikbaar zijn bij eventuele discussies.

Contingent van 600 uur: Dit is momenteel alleen van toepassing voor 2023 en 2024. Vanaf 2025 kan dit terugvallen naar 475 uur per kalenderjaar, tenzij het wordt verlengd.

Welk Contract?

Studenten worden aangenomen via een tewerkstellingsovereenkomst voor studenten, die schriftelijk moet worden opgesteld en uiterlijk op de dag van indiensttreding moet worden ondertekend. Deze overeenkomst is voor bepaalde tijd, met een maximumduur van 12 maanden, en moet in tweevoud worden opgesteld (één exemplaar voor de student en één voor de werkgever).

Vanaf 1 januari 2014 worden de eerste drie werkdagen automatisch beschouwd als een proefperiode, die moet worden opgenomen in de overeenkomst. De arbeidsovereenkomst voor studenten moet vijf jaar worden bewaard op de werkplek vanaf de dag na het einde van de overeenkomst.

Formaliteiten

Net als bij andere werknemers moet de student een exemplaar van het arbeidsreglement ontvangen en een ontvangstbewijs ondertekenen.

DIMONA-aangifte: Na het sluiten van de overeenkomst en uiterlijk op het moment van indiensttreding, moet een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA) worden gedaan. Naast de gewone informatie moet ook worden vermeld dat het om een student gaat, evenals de werkplek (indien verschillend van het RSZ-adres) en het aantal uren tewerkstelling per kwartaal zoals voorzien in de overeenkomst.

Verzekering tegen Arbeidsongevallen: Studenten moeten ook verzekerd zijn tegen arbeidsongevallen.

Medisch Onderzoek: Sommige studenten moeten een gezondheidsbeoordeling ondergaan bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, vooral als ze jonger zijn dan 18 jaar, nachtwerk verrichten of werk doen dat specifieke gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.


We hopen dat deze informatie nuttig is voor een succesvolle en compliant aanwerving van studenten tijdens de zomervakantie. Mocht je verdere vragen hebben of ondersteuning nodig hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen bij Cor’Sa Consultancy.
Bron: Partena Sociaal Secretariaat