Corsa Consultancy

Nieuwe regelgeving voor tewerkstelling van niet-eer burgers in vlaanderen

context

Niet-Europese Economische Ruimte (EER) burgers kunnen niet zomaar in België werken. Ze hebben meestal een arbeidskaart of een gecombineerde vergunning nodig. Vanaf 1 mei 2024 zullen de regels hiervoor veranderen. Hier vind je een samenvatting van de aanstaande wijzigingen.

Voor werkzaamheden langer dan 90 dagen binnen een periode van 180 dagen is een gecombineerde vergunning vereist; voor kortere perioden volstaat een arbeidskaart.

De wijzigingen die ingaan op 1 mei 2024 zijn bedoeld om enerzijds buitenlandse werknemers aan te trekken, vooral voor moeilijk te vervullen vacatures, en anderzijds om strengere regels in te voeren tegen fraude en misbruik.

Vacatures

Een voorwaarde voor het verkrijgen van een arbeidskaart of gecombineerde vergunning is dat werkgevers in Vlaanderen moeten aantonen dat ze binnen een redelijke termijn niemand kunnen vinden op de lokale arbeidsmarkt die de baan kan vervullen, ook niet met extra opleiding. Deze eis kan worden onderbouwd met bijzondere economische of sociale redenen. Vanaf 1 mei 2024 zal Vlaanderen de regels voor deze vacatures verduidelijken door ze in vier categorieën te verdelen:

  1. Vacatures voor hooggeschoolden Hooggeschoolde arbeidsmigranten, die een diploma van hoger onderwijs hebben en een bepaald salaris verdienen, zijn vrijgesteld van het arbeidsmarktonderzoek. Deze salarisgrens is lager voor bepaalde groepen zoals jongeren onder de 30 en verpleegkundigen.

  2. Vacatures voor middelgeschoolden Voor middelgeschoolden die in structurele tekortberoepen werken, geldt ook een vrijstelling. De lijst van deze beroepen wordt regelmatig bijgewerkt.

  3. Vacatures op de knelpuntberoepenlijst van de VDAB Arbeidsmigranten die op deze lijst staan, moeten aantonen dat de vacature minstens negen maanden online stond voordat ze werden aangenomen.

  4. Overige vacatures Voor overige vacatures wordt aangenomen dat er voldoende lokale arbeidskrachten beschikbaar zijn. Aanvragen voor dergelijke functies worden geweigerd.

    Europese Blauwe Kaart Hooggeschoolden kunnen onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking komen voor een Europese Blauwe Kaart, die verschillende voordelen biedt.

Verdere wijzigingen

Er komen ook andere wijzigingen, zoals de mogelijkheid voor hooggeschoolden en leidinggevenden om hun baan te combineren met onderzoeksopdrachten zonder extra formaliteiten.

Bron: Besox Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, BS 28 maart 2024.