Corsa Consultancy

VANAF 1 APRIL 2024 WIJZIGING KILOMETERVERGOEDING

Voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2024 was de vastgestelde kilometervergoeding € 0,4269 per kilometer.

De werkgever heeft de bevoegdheid om werknemers die professionele reizen maken met hun eigen auto een vergoeding per kilometer toe te kennen. Deze vergoeding wordt elk kwartaal herzien en aangepast volgens de fluctuaties in brandstofprijzen.

Voor de periode van 1 april 2024 tot en met 30 juni 2024 zal het maximum vrijgestelde bedrag iets dalen tot € 0,4265 per kilometer. Als deze grens wordt nageleefd, kan de forfaitaire kilometervergoeding vrij van RSZ en belastingen worden toegekend.

Sommige collectieve arbeidsovereenkomsten indexeren de kilometervergoeding jaarlijks. Voor deze overeenkomsten bedraagt de vergoeding voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 € 0,4280 per kilometer.

Zoals steeds, dit geldt onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Besox en diverse andere bronnen.