Corsa Consultancy

wat als mijn werknemer ziek wordt op vakantie?

Controle tijdens Vakantie

Wanneer een werknemer verlof neemt voor een vakantie in het buitenland en zich vervolgens ziek meldt met een medisch attest van een buitenlandse arts, roept dit diverse vragen op. Bij Cor’Sa Consultancy leggen we graag uit hoe je als werkgever in zulke situaties kunt handelen. Als werkgever heb je het recht om de realiteit van de ziekte te controleren, zelfs als de werknemer zich in het buitenland bevindt.

De werknemer moet dit recht respecteren, ook tijdens zijn vakantie. Het is daarom cruciaal dat de werknemer zijn verblijfplaats meldt. Neem deze meldingsplicht op in het arbeidsreglement om latere misverstanden te voorkomen.

Je kunt een controlearts sturen naar het verblijfadres van de werknemer, zelfs in het buitenland, hoewel dit praktisch gezien vaak moeilijk uitvoerbaar is. In sommige gevallen is het verdedigbaar om de werknemer op te roepen voor een controle bij een arts in België. De reiskosten zijn dan voor rekening van de werkgever.

Volgens het arbeidsreglement of een collectieve arbeidsovereenkomst kan de werknemer verplicht zijn om gedurende een bepaalde periode thuis te blijven voor een controlebezoek. Dit betekent niet dat de werknemer op zijn thuisadres moet blijven, maar wel op het verblijfadres dat hij heeft doorgegeven, wat ook een vakantieadres kan zijn.

Indien de werknemer zijn verblijfadres niet doorgeeft, kan dit worden gezien als een weigering van controle, wat jou als werkgever het recht geeft om het gewaarborgd loon in te houden.

Geneeskundig Getuigschrift in een Onverstaanbare Taal

Een medisch attest uit het buitenland, mits het voldoet aan alle wettelijke eisen, is een geldig bewijs van arbeidsongeschiktheid. In de praktijk kan het echter lastig zijn om de inhoud te verifiëren als het getuigschrift in een vreemde taal is opgesteld.

Bij twijfel over de juistheid van het document kun je een vertaling vragen. Rechterlijke uitspraken ondersteunen dit recht, zoals een geval waarin een uitsluitend Turks document onvoldoende werd geacht voor de werkgever om de inhoud te begrijpen.

Het is raadzaam om in het arbeidsreglement op te nemen dat een medisch attest in een vreemde taal (anders dan Nederlands of Frans) vergezeld moet gaan van een vertaling om recht te hebben op gewaarborgd loon. Let wel, sommige rechtbanken kunnen oordelen dat dit een onredelijke verzwaring van de verplichtingen van de werknemer is.

GEWAARBORGD LOON

Het algemene principe is dat de eerste schorsingsoorzaak primeert.

Let op: dit is niet van toepassing bij collectieve vakanties voor arbeiders.

 


 Bron: Besox Sociaal Secretariaat