Corsa Consultancy

Laatste kans: Dien uw loonbonus CAO90 binnen 4 dagen in!

Laatste kans: dien uw loonbonus (cao90) binnen de vier dagen in! nog tot eind april Loonbonusplannen die een referentieperiode van een volledig kalenderjaar bestrijken, moeten uiterlijk eind april worden ingediend. Bedrijven met een vakbondsafvaardiging dienen het bonusplan via een specifieke collectieve arbeidsovereenkomst (cao) in te dienen, in overeenstemming met de cao-wetgeving. In bedrijven zonder vakbondsafvaardiging […]