Corsa Consultancy

Mobiliteitsvergoeding voor werknemers zonder vaste werkplaats: veranderingen per 1 juli 2024

Mobiliteitsvergoeding voor werknemers zonder vaste werkplaats: veranderingen per 1 juli 2024 vrijstelling rsz Werknemers zonder vaste werkplaats kunnen in aanmerking komen voor een mobiliteitsvergoeding. Deze vergoeding wordt in sommige sectoren toegekend en is onderworpen aan bepaalde voorwaarden om vrijgesteld te zijn van RSZ-bijdragen. Vanaf 1 juli 2024 stijgt het maximumbedrag van de mobiliteitsvergoeding. Om te […]

Vanaf 1 april 2024 wijziging kilometervergoeding 

VANAF 1 APRIL 2024 WIJZIGING KILOMETERVERGOEDING Voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2024 was de vastgestelde kilometervergoeding € 0,4269 per kilometer. De werkgever heeft de bevoegdheid om werknemers die professionele reizen maken met hun eigen auto een vergoeding per kilometer toe te kennen. Deze vergoeding wordt elk kwartaal herzien […]