Corsa Consultancy

Lichte stijging forfaitaire thuiswerkvergoeding vanaf 1 juni 2024

Lichte stijging forfaitaire thuiswerkvergoeding vanaf 1 juni 2024 De vergoeding Bij structureel en regelmatig thuiswerken kan een werkgever onder bepaalde voorwaarden een forfaitaire thuiswerkvergoeding toekennen aan de werknemer. Deze vergoeding is bedoeld om de kosten die gepaard gaan met thuiswerken te dekken. De forfaitaire thuiswerkvergoeding omvat onder andere: Kantoorbenodigdheden (zoals mappen, balpennen en cursusblokken) Nutsvoorzieningen […]

WAT ALS MIJN WERKNEMER ZIEK WORDT

wat als mijn werknemer ziek wordt op vakantie? Controle tijdens Vakantie Wanneer een werknemer verlof neemt voor een vakantie in het buitenland en zich vervolgens ziek meldt met een medisch attest van een buitenlandse arts, roept dit diverse vragen op. Bij Cor’Sa Consultancy leggen we graag uit hoe je als werkgever in zulke situaties kunt […]

Enkele aandachtspunten over studentenarbeid

enkele aandachtspunten over studentenarbeid De studenten-overeenkomst Aangezien de zomermaanden eraan komen en je misschien van plan bent studenten in dienst te nemen om bijvoorbeeld de afwezigheid van je vaste medewerkers op te vangen of omdat je voor een piekperiode staat, zetten we nog even de aandachtspunten van studentenarbeid op een rij. De studentenovereenkomst dient voor […]

Tewerkstelling van derdelanders: nieuwe regels in Vlaanderen

Nieuwe regelgeving voor tewerkstelling van niet-eer burgers in vlaanderen context Niet-Europese Economische Ruimte (EER) burgers kunnen niet zomaar in België werken. Ze hebben meestal een arbeidskaart of een gecombineerde vergunning nodig. Vanaf 1 mei 2024 zullen de regels hiervoor veranderen. Hier vind je een samenvatting van de aanstaande wijzigingen. Voor werkzaamheden langer dan 90 dagen […]

Binnenkort versteviging van het Sociaal Strafwetboek

Binnenkort versteviging van Het sociaal strafwetboek Het Sociaal Strafwetboek, dat van kracht werd in 2011, consolideert alle regels met betrekking tot de verplichtingen en bevoegdheden van sociaal inspecteurs, de administratieve geldboetes van de FOD WASO, de toepasselijke straffen en de overtredingen die worden bestraft met sancties, in één document. Dit wetboek voorziet in vier niveaus […]

Nieuwe Wetgeving Flexi-Jobs

NIEUWE WETGEVING FLEXI-JOBS Vanaf 1 januari kunnen verschillende nieuwe sectoren gebruik maken van het flexi-jobstatuut maar werden ook de voorwaarden van de flexi-job aangepast. Zo kwam er een beperking op het maximum uurloon, een jaarlijkse fiscale begrenzing en kunnen werknemers niet meer in “verwante” bedrijven flexi-jobben. Onaanvaardbaar, vinden de drie regionale horecafederaties dus zij trekken […]