Corsa Consultancy

SCHRAPPING VANAF 1 JULI 2024: FLEXIJOBS IN TECHNISCHE LAND-EN TUINBOUWWERKEN

schrapping Vanaf 1 Juli 2024: flexijobs in technische land-en tuinbouwwerken Context Op 29 december 2023 werd de programmawet van 22 december 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet breidt het toepassingsgebied van flexi-jobs uit naar nieuwe sectoren, waaronder het Paritair Comité 132. De wet biedt de nieuwe sectoren de mogelijkheid om volledig of gedeeltelijk […]

Hervorming flexi-jobs: Belangrijke aandachtspunten!

hervorming van flexijobs belangrijke aandachtspunten Sinds 1 januari 2024 is de wetgeving rondom flexi-jobs ingrijpend gewijzigd. Hierbij delen we een recent advies van de RSZ met betrekking tot een van de voorwaarden in kwartaal T (het kwartaal waarin de flexi-job wordt uitgevoerd): Flexi-job werknemers mogen niet voorafgaandelijk of aanvullend werkzaam zijn onder een andere arbeidsovereenkomst […]

Indexatie op het flexi-loon per 01/05/2024

Indexatie op het flexi-loon per 01/05/2024 (pc 302) indexering Er is een indexatie gebeurd op de minimum flexi-lonen in paritaire comité 302; horeca. Het flexi basisloon stijgt van € 11.19/uur naar € 11.41/uur exclusief vakantiegeld.Indien we het vakantiegeld ter waarde van 7.67% toevoegen is het minimumloon, met vakantiegeld inbegrepen, nu gestegen van € 12.05/uur naar […]

Ontmasker de mythe; bespaar 8% op uw flexi loonkost

ONtmasker DE MYTHE; bespaar 8% op uw flexi loonkost Er heerst nogal wat verwarring over het juiste minimumloon voor flexijobbers in de horeca. Veel ondernemers denken dat het minimumloon voor een flexi €12.05 per uur bedraagt, maar dat is niet correct. Het wettelijke minimumloon voor flexijobbers in de horeca is €11.19 per uur. Nu denk […]

Nieuw RSZ-advies: Flexi-jobben in verbonden vennootschap mogelijk als interim

Nieuw RSZ-advies: Flexi-jobben in verbonden vennootschap mogelijk als interim Recentelijk heeft de RSZ een opmerkelijk advies uitgebracht met betrekking tot een van de nieuwe beperkingen omtrent flexi-jobben bij verbonden vennootschappen. Het blijkt dat een eenvoudige omweg via een uitzendkantoor volstaat om deze regel te omzeilen. Vanaf 1 januari van dit jaar is het niet toegestaan […]